Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 98/2001 Sb.

Vydána dne: 25.07.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
253/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 25.07.2001
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 01.01.2002
255/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 25.07.2001
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 01.01.2002
257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 01.01.2002