Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 71/2001 Sb.

Vydána dne: 14.06.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 01.01.2002
186/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
187/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. 14.06.2001
188/2001 Sb. Zákon, kterým se mění č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
189/2001 Sb. Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků 14.06.2001
190/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
r1/c71/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 56/2001 Sb. 14.06.2001