Objednat předplatné

Částka č. 2/2001 Sb.

Vydána dne: 10.01.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
5/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku 01.04.2001
6/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené - Lázně 10.04.2001
7/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 10.01.2001
8/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu 10.01.2001
o1/c2/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2) 01.01.2001
o2/c2/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.01.2001
o3/c2/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami 01.01.2001