Přejít na PLUS

Částka č. 129/2001 Sb.

Vydána dne: 20.09.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
332/2001 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren 20.09.2001
333/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.10.2001
334/2001 Sb. Nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie 20.09.2001
335/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 01.11.2001
336/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 20.09.2001
337/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 20.09.2001
r1/c129/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb. 20.09.2001