Objednat předplatné

Částka č. 106/2001 Sb.

Vydána dne: 07.08.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
281/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst.3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 07.08.2001
282/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 01.09.2001
283/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 07.08.2001