Přejít na PLUS

Částka č. 105/2001 Sb.

Vydána dne: 03.08.2001
Číslo Název předpisu Účinnost od
277/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků 01.09.2001
278/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 03.08.2001
279/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 03.08.2001
280/2001 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem 03.08.2001
o30/c105/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektiní smlouvy vyššího stupně a dodatku ke kolektivním smlouvám vyššího stupně