Objednat předplatné

Částka č. 99/2000 Sb.

Vydána dne: 23.10.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2001
363/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22.11.2000
364/2000 Sb. Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů 01.12.2000
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 23.10.2000
366/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 22.11.2000
367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2001
368/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
369/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 22.11.2000