Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 94/2000 Sb.

Vydána dne: 09.10.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
347/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly 01.01.2001
348/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 09.10.2000
349/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů 12.11.2000
350/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků 09.10.2000
351/2000 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech 01.01.2001
o39/c94/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 09.10.2000
o40/c94/2000 Sb. 40. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o41/c94/2000 Sb. 41. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko 21.09.2000
o42/c94/2000 Sb. 42. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě 21.09.2000