Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 9/2000 Sb.

Vydána dne: 10.02.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
24/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb. 10.02.2000
25/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu 10.02.2000
o8/c9/2000 Sb. 8. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998 a č. j. 111/60 840/1998 28.02.2000