Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 89/2000 Sb.

Vydána dne: 20.09.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
319/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot 20.09.2000
320/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb. 20.09.2000
321/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 20.09.2000
o35/c89/2000 Sb. 35. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu
o36/c89/2000 Sb. 36. Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
o37/c89/2000 Sb. 37. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o38/c89/2000 Sb. 38. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000