Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 81/2000 Sb.

Vydána dne: 17.08.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
276/2000 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000 17.08.2000
277/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek) 01.09.2000
278/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 01.09.2000
279/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 01.09.2000
280/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze 13.09.2000
o30/c81/2000 Sb. 30. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o31/c81/2000 Sb. 31. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank 17.07.2000