Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 74/2000 Sb.

Vydána dne: 11.08.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 11.08.2000
254/2000 Sb. Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 01.01.2001
255/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 11.08.2000
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 01.01.2001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 01.01.2001