Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 73/2000 Sb.

Vydána dne: 09.08.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 01.01.2001
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 01.01.2001
240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 01.01.2001
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 01.01.2001
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 01.01.2001
244/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 01.01.2001
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 09.08.2000
246/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších zákonů 09.08.2000
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 01.01.2001
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 09.08.2000
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
251/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001