Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 70/2000 Sb.

Vydána dne: 01.08.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
231/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
232/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
r1/c70/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. a vyhlášce č. 223/2000 Sb. 01.08.2000
o27/c70/2000 Sb. 27. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000 01.08.2000