Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 56/2000 Sb.

Vydána dne: 30.06.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
178/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 30.06.2000
179/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb. 01.07.2000
180/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 01.07.2000
181/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla 01.07.2000
182/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení 01.07.2000
183/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 30.06.2000
184/2000 Sb. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 01.08.2000
r1/c56/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra v opravě tiskové chyby v zákonu č. 153/2000 Sb. 30.06.2000