Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 52/2000 Sb.

Vydána dne: 26.06.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
168/2000 Sb. Nařízení vlády o centrální adrese 26.06.2000
169/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení 01.01.2001
170/2000 Sb. Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku 01.07.2000
171/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat 26.06.2000
172/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.