Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 51/2000 Sb.

Vydána dne: 22.06.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
162/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2000
163/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2000
164/2000 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban 22.06.2000
165/2000 Sb. Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 22.06.2000
166/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 01.07.2000
167/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2000 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22.06.2000
o25/c51/2000 Sb. 25. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně