Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 44/2000 Sb.

Vydána dne: 02.06.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
143/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravku a prekursorů a o dokumentaci návykových látek 01.07.2000
r1/c44/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb. 02.06.2000
o21/c44/2000 Sb. 21. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb. 01.06.2000
o22/c44/2000 Sb. 22. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 18.05.2000