Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 36/2000 Sb.

Vydána dne: 12.05.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 01.12.2000
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 12.05.2000
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 01.07.2000
124/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2000