Přejít na PLUS

Částka č. 29/2000 Sb.

Vydána dne: 12.04.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
86/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza 15.05.2000
87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 01.07.2000
r1/c29/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 363/1999 Sb. a v zákonu č. 65/2000 Sb. 12.04.2000
o17/c29/2000 Sb. 17. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 % 12.04.2000
o18/c29/2000 Sb. 18. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně