Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 28/2000 Sb.

Vydána dne: 04.04.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
83/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 19.04.2000
84/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby 19.04.2000
85/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 04.04.2000
o16/c28/2000 Sb. 16. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2 - 04 U 27.03.2000