Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 2/2000 Sb.

Vydána dne: 20.01.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
4/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.03.2000
5/2000 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a §4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze 01.03.2000
r1/c2/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb. 20.01.2000
o2/c2/2000 Sb. 2. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90% 20.01.2000
o3/c2/2000 Sb. 3. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 31.12.1999
o4/c2/2000 Sb. 4. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 31.12.1999