Objednat předplatné

Částka č. 115/2000 Sb.

Vydána dne: 29.11.2000
Číslo Název předpisu Účinnost od
404/2000 Sb. Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 01.01.2001
405/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2000
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
407/2000 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 29.11.2000
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 01.02.2001
409/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
410/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 29.11.2000
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
o48/c115/2000 Sb. 48. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001 01.01.2001