Přejít na PLUS

Částka č. 53/1999 Sb.

Vydána dne: 23.07.1999
Číslo Název předpisu Účinnost od
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 07.08.1999
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.10.2000