Objednat předplatné

Částka č. 52/1999 Sb.

Vydána dne: 21.07.1999
Číslo Název předpisu Účinnost od
151/1999 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 1 písm. a) a §2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě 21.07.1999
152/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb. 21.07.1999
153/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 01.09.1999
154/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994 15.04.1999
155/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou 30.11.1995
156/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic 21.06.1999
157/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky 22.06.1999
o1/c52/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 21.07.1999
r1/c52/1999 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 129/1999 Sb. 21.07.1999