Objednat předplatné

Částka č. 112/1999 Sb.

Vydána dne: 30.12.1999
Číslo Název předpisu Účinnost od
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 01.04.2000
364/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
365/1999 Sb. Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
366/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 01.01.2000
367/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální 30.12.1999
368/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců 01.01.2000
369/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985 30.12.1999
370/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb. 23.12.1993
371/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb. 02.12.1990
372/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě 16.04.1998
373/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích 16.04.1998
o1/c112/1999 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.2000
r1/c112/1999 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele, uveřejněném v částce 99/1999 Sb. 30.12.1999
o2/c112/1999 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny 01.01.2000
o3/c112/1999 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.2000