Objednat předplatné

Částka č. 100/1999 Sb.

Vydána dne: 03.12.1999
Číslo Název předpisu Účinnost od
302/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů 03.12.1999
303/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi 03.12.1999
304/1999 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 03.12.1999
305/1999 Sb. Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 03.12.1999
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 03.12.1999
307/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 03.12.1999
308/1999 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 03.12.1999