Objednat předplatné

Částka č. 83/1998 Sb.

Vydána dne: 23.10.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
240/1998 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
241/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 23.10.1998
242/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Šestého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy 01.11.1998
243/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený 01.11.1998
o1/c83/1998 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky 30.09.1998