Objednat předplatné

Částka č. 73/1998 Sb.

Vydána dne: 11.09.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
210/1998 Sb. Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
211/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů 11.09.1998
212/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 09.07.1998
213/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 09.04.1998
o1/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 11.09.1998
r1/c73/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 109/1998 Sb. 01.07.1998
o2/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 11.09.1998
o3/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti 11.09.1998
o4/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 11.09.1998
o5/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.01.1999
o6/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro banky 11.09.1998
o7/c73/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny 11.09.1998