Objednat předplatné

Částka č. 56/1998 Sb.

Vydána dne: 13.07.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
163/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1998
164/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 13.07.1998
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 01.09.1998
166/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.01.1999
o1/c56/1998 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 30.06.1998