Přejít na PLUS

Částka č. 44/1998 Sb.

Vydána dne: 12.06.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
131/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.07.1998
132/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 01.07.1998