Objednat předplatné

Částka č. 29/1998 Sb.

Vydána dne: 10.04.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
73/1998 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 10.04.1998
74/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 10.04.1998
75/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 10.04.1998
76/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání 01.10.1997
o1/c29/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998 10.04.1998