Objednat předplatné

Částka č. 26/1998 Sb.

Vydána dne: 31.03.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
62/1998 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov 31.03.1998
63/1998 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.04.1998
64/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1998
65/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1998
66/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství 25.10.1997
67/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti 24.10.1996
68/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 11.09.1997
o1/c26/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank 31.03.1998
r1/c26/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v opatření Ministerstva pro místní rozvoj uveřejněném v částce 20/1998 Sb. 31.03.1998