Objednat předplatné

Částka č. 11/1998 Sb.

Vydána dne: 24.02.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
25/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii 01.07.1998
26/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991 11.02.1998
27/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999 19.01.1998
r1/c11/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb. 01.04.1997