Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 100/1998 Sb.

Vydána dne: 04.12.1998
Číslo Název předpisu Účinnost od
285/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu 01.01.1999
286/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci 08.04.1998
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
288/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů 01.12.1998
o1/c100/1998 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů 01.01.1999
r1/c100/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 111/1998 Sb. 01.07.1998