Objednat předplatné

Částka č. 98/1997 Sb.

Vydána dne: 12.12.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
292/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 12.12.1997
293/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví 12.12.1997
294/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 12.12.1997
295/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 12.12.1997
296/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin 12.12.1997
297/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení 12.12.1997