Objednat předplatné

Částka č. 93/1997 Sb.

Vydána dne: 27.11.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
280/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 27.11.1997
281/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly 01.01.1998
282/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 27.11.1997
283/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi 01.01.1998
284/1997 Sb. Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům 27.11.1997
o1/c93/1997 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.12.1997
o2/c93/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM 01.01.1998