Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 85/1997 Sb.

Vydána dne: 13.10.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 12.11.1997
253/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
254/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.1998
255/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu 18.07.1997