Objednat předplatné

Částka č. 78/1997 Sb.

Vydána dne: 12.09.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
221/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě 12.09.1997
222/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky 12.09.1997
223/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997