Objednat předplatné

Částka č. 72/1997 Sb.

Vydána dne: 28.08.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1997
202/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
203/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 28.08.1997
204/1997 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 28.08.1997
205/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1997
o1/c72/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002 28.08.1997
o2/c72/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002 28.08.1997