Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 54/1997 Sb.

Vydána dne: 10.07.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
150/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 01.01.1998
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů 10.07.1997
153/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 01.10.1997
154/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 10.07.1997
155/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 15.05.1997