Objednat předplatné

Částka č. 37/1997 Sb.

Vydána dne: 14.05.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
107/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997 01.07.1997
108/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 14.05.1997
109/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek 14.05.1997
o1/c37/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10 % 14.05.1997