Objednat předplatné

Částka č. 32/1997 Sb.

Vydána dne: 30.04.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
88/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, části §50 odst. 1 a části §51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části §200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1997
89/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě 08.11.1996
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin 01.06.1997
o2/c32/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně