Objednat předplatné

Částka č. 112/1997 Sb.

Vydána dne: 31.12.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
337/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 01.01.1998
338/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.1998
339/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.01.1998
340/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití 01.01.1998