Objednat předplatné

Částka č. 100/1997 Sb.

Vydána dne: 09.12.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
299/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 09.12.1997
300/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997 09.12.1997
301/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven 01.01.1998
302/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb. 01.01.1998
o1/c100/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 01.01.1998
r1/c100/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 279/1997 Sb. 09.12.1997