Přejít na PLUS

Částka č. 10/1997 Sb.

Vydána dne: 06.03.1997
Číslo Název předpisu Účinnost od
32/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského sodu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95 06.03.1997
33/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu 01.03.1997
34/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 01.03.1997