Přejít na PLUS

Částka č. 59/1996 Sb.

Vydána dne: 01.08.1996
Číslo Název předpisu Účinnost od
195/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 01.09.1996
196/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny 01.08.1996
197/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) 01.08.1996
198/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996 01.08.1996
199/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu 01.08.1996
200/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 06.06.1996
201/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic 06.06.1996