Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 50/1996 Sb.

Vydána dne: 20.06.1996
Číslo Název předpisu Účinnost od
175/1996 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
176/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče 01.09.1996
177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 01.07.1996
178/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky 19.04.1996
r1/c50/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 165/1996 Sb. 20.06.1996