Přejít na PLUS

Částka č. 42/1996 Sb.

Vydána dne: 30.05.1996
Číslo Název předpisu Účinnost od
142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
143/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 30.05.1996
144/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 30.05.1996
145/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin 30.05.1996
146/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 30.05.1996