Objednat předplatné

Částka č. 84/1995 Sb.

Vydána dne: 29.12.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
315/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 01.01.1996
316/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 31.12.1995
317/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 29.12.1995
318/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 01.01.1996
o1/c84/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů 01.01.1996
r1/c84/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 299/1995 Sb. 01.01.1996
o2/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996 01.01.1996
o3/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
o4/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
o5/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1996
o6/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny 01.01.1996